Om Pregabalin

/ p r e g ə b æ l ɪ n /

Är Pregabalin ett smärtstillande medel?

Ja, Pregabalin kan användas som smärtstillande medel speciellt för nervsmärta. Pregabalin föreskrivs också för ett antal andra tillstånd inklusive epilepsi, fibromyalgi och allmän ångest (GAD).

Hur fungerar Pregabalin?

Pregabalin fungerar genom att binda till kalciumkanalerna som finns på nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen. Denna åtgärd minskar frisättningen av vissa neurotransmittorer och stabiliserar den elektriska aktiviteten i hjärnan.

Vad används Pregabalin till?

Pregabalin kan användas vid ett antal tillstånd inklusive epilepsi, neuropatisk smärta, fibromyalgi, rastlös bensyndrom och allmän ångest. Pregabalin kan också användas för att behandla anfall hos vuxna och barn som är minst en månad gamla.

Hur skiljer sig Pregabalin från Gabapentin?

Även om Pregabalin och Gabapentin tillhör samma klass läkemedel (gabapentinoider) och behandlar liknande tillstånd, har Pregabalin ett antal fördelar. Pregabalin fungerar i mycket lägre doser, är snabbare absorberande och mindre troligt att orsaka allvarliga biverkningar.

Hur mycket kostar Pregabalin?

Pregabalin är tillgängligt via onlineapotek för cirka 1,00 £ per piller. Rabatter är vanligtvis tillgängliga om du köper i större mängder.

ONLINE-APOTEKSÖVERSIKT

Obs: Dessa kommentarer kan redigeras / förkortas för att passa det tilldelade utrymmet