Om Codeine

/ k əʊ d ɪ n /

Hur fungerar Codeine?

Kodin fungerar genom att binda till de opioidreceptorer som finns i hela centrala nervsystemet (CNS). Genom att göra detta producerar Codeine smärtstillande, lugnande och en känsla av avslappning som hjälper till att minska graden av smärta.

Hur lång tid tar kodin att arbeta?

Kodintabletter tar i allmänhet cirka 30 - 60 minuter att börja arbeta och förbli aktiva i 4 - 6 timmar. Den vanliga dosen kodin är 15 mg - 60 mg som kan tas upp till fyra gånger per dag.

Är Tramadol starkare än kodin?

Både Tramadol och Codeine används för att behandla måttlig till svår smärta. Det är dock erkänt att Tramadol är en starkare och mer potent medicinering.

Är kodin bra för smärta i nedre delen av ryggen?

Kodin är känt för behandling av måttlig till svår smärta inklusive smärta i korsryggen. Genom att direkt rikta in sig på centrala nervsystemet blockerar Codeine smärtsignalerna som skickas till hjärnan och ger befrielse från den allvarligaste smärtan.

Hur mycket kostar kodin?

Kodin finns online och priserna börjar från cirka £ 1,00 per piller. Beställ i vilken mängd du vill och upplev stora rabatter på större bulkbeställningar.

ONLINE-APOTEKSÖVERSIKT

Obs: Dessa kommentarer kan redigeras / förkortas för att passa det tilldelade utrymmet