Polityka antyspamowa

Wprowadzenie

1.1 W kontekście dowolnej formy komunikacji komputerowej „spam” jest definiowany jako niepożądane, liczne lub masowe wiadomości wysyłane zwykle w celach zarobkowych, reklamowych lub handlowych.

1.2 Nasza firma zdecydowanie przestrzega zasady zerowej tolerancji dla spamu.

Kredyt

2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu z SEQ Legal .

Filtrowanie spamu

3.1 Komputerowe systemy przesyłania wiadomości, z których korzysta nasza firma, skanują wszystkie przychodzące wiadomości i blokują wszelkie wiadomości, które wydają się być spamem.

3.2 Nasza firma zastrzega sobie prawo do zgłaszania wszelkich przychodzących wiadomości e-mail jako spamu, co może, ale nie musi, skutkować umieszczeniem adresów IP lub nazw domen na czarnej liście.

Możliwe problemy z filtrowaniem spamu

4.1 W tej chwili nie ma systemu filtrowania, który byłby w 100% dokładny, co oznacza, że ​​może istnieć wiarygodna wiadomość, która będzie od czasu do czasu odfiltrowywana.

4.2 Jeśli wysłana przez Ciebie wiadomość została odfiltrowana, ale uważa się, że jest wiarygodna, skontaktuj się z odbiorcą wiadomości w inny sposób.

4.3 Aby zmniejszyć ryzyko filtrowania wiadomości przez nasze systemy, przed wysłaniem wiadomości do nas spróbuj wykonać następujące czynności:


(a) W wiadomości użyj formatu zwykłego tekstu zamiast HTML
(b) wykluczyć wszelkie załączniki do wiadomości
(c) unikać powszechnej terminologii lub wzorców przesyłania wiadomości, które są używane przez spamerów
(d) przed wysłaniem przeskanuj swoje wiadomości pod kątem złośliwego oprogramowania

Spam użytkowników

5.1 Nasza firma udostępnia platformę, która umożliwia użytkownikom wysyłanie do nas wiadomości e-mail.

5.2 Naszym użytkownikom nie wolno korzystać z naszej platformy komunikacyjnej ani żadnych innych usług, które oferujemy do przechowywania, kopiowania, wysyłania, komunikowania się lub rozsyłania spamu.

5.3 Postanowienia dotyczące naszej platformy do przesyłania wiadomości można znaleźć w warunkach korzystania z naszej witryny internetowej.

W przypadku otrzymania od nas niechcianych wiadomości

6.1 W mało prawdopodobnym przypadku, gdy otrzymasz od nas jakąkolwiek wiadomość lub jakąkolwiek wiadomość wysłaną z naszych automatycznych systemów, którą możesz uznać za spam, skontaktuj się z nami, korzystając z danych wymienionych poniżej, a incydent zostanie dokładnie zbadane.

Poprawka

7.1 Niniejsza polityka może zostać zmieniona w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej polityki na tej stronie.